Her kommer fotos af pers/lokaliteter.

Ane Marie i en sen alder omk.1960.

Farfar omk. 1960.

Farmor og Farfar ved deres Guldbryllup.

Marie og P-Jen foran "Kommunehuset" Frøbjerget 1 i Høje Tåstrup.

Hele Familien Schiermacher samlet, hvilket skete med mellemrum.

Farfar P-Jen.

Marie og tante Laura i 1929.

P-Jen og ?? vi ved ikke hvem kvinden er, endnu !

P-jen og Olsen, her sad de tit og fik en øl, og løste alverdens problemer, alt imens de slukkede deres tørst.

Tante Mathilde og onkel Peter.

Jørgens J. Jensen fejrer sit jubilæum, i snak med P-Jen.

Min Far og Farmor.

P-Jen og hans søn Ove, omk. 1960.

Her er Henry i gang med at save brænde, så der var til vinteren. Det var sikkert rart at svigersønnerne gav en hånd med. Det er fra v. Anna og Ove Altenborg, P-Jen og Marie, Henry og Gudrun som står foroverbøjet.

I midten Gerda`s datter Lizzie, hun voksede op hos Marie og P-Jen, så naturligvis foregik hendes konfirmation også hos dem.

Gerda som var mor til Lizzie.

Lizzie blev altid (og stadigvæk) kaldt Putte, her ca 2 år.

Putte ca 6 år.

Konfirmanden Lizzie i fineste skrud. Ca 1952.

Her er Johnny i Mors arme, og han blev efterfulgt af Henning i 1958 og Annelise i 1959, begge født i Høje Tåstrup, hvortil de flyttede sidst i 1957. De boede nu i Bygaden 49a.

Gudrun.

Ellen med sine 2 døtre.

Ove og Ady med, Lone,Lotte, Bo og Mie.

Her er det Gerda, med Johnny på armen, og Niels ved siden af.

Min Far Anders Peter Schiermacher Jensen. Han blev far til 2 børn mere, Lene og Alice. Han blev altid kaldt Peter. Næsten alle i familien havde kælenavne, ikke altid logiske, men det var meget udbredt, og gjaldt både børn og børnebørn, og selv i dag bruger man kælenavnene; de er blevet til synonymer.

Som var gift med Lillian Jensen til sin død i 1992.

Lene Schiermacher Jensen. Lillesøster.

Alice Ady Schjermacher Jensen.

Elva, hun var om Marie til det sidste, hun svigtede aldrig sin Mor og Far, hun flyttede først hjmmefra, da de kom på plejehjem, og så boede hun meget tæt på, så hun hele tiden så dem.

Elva, ca 88 år.

Elva, ved sit Barnebarns dåb, hun døde kort efter, hun havde ikke mere sin søn som også døde kort forinden.

Erik`s konfirmation, han boede hjemme hos Marie og P-Jen sammen med sin Mor, Elva.

Ove i konfirmationstøj til tv. og Niels Henning Hyldeqvist Jensen, Anna`s søn th.

Goda og Hans i ca. 1945. Goda var en af Maries lillesøstre. Billedet fremskaffet af Anne Karatas, Goda`s oldebarn.

Mig selv og Johnny.

Puttes ungdomskæreste Hans Olsen, som hun blev gift med i ca 1956, Hans var min storebror.

Hans var min storebror, og han tog mig altid med rundt når jeg var hos ham, og det var jeg ofte.

Og her med Hans, en nu rigtig korpulent herre, som nød godt af Puttes færdigheder ved gryderne. Mon ikke hun havde lært et og andet om mad, af Marie.

Putte og Hans flyttede til Bornholm i midten af 90èrne, her er jeg med Putte i 1999.

Mig selv, da jeg blev 60.

Hans og Putte fik en søn i 1957, Johnny, her er han Fars arm, dengang boede de i Hedehusene.

Aage Knud Ernst Schiermacher (Hansen). Tilhører en anden gren af slægten. Billedet stammer antageligt fra et førerbevis, man kan skimte en Krone i bunden.

Samme Aage K E Schiermacher nogle år tidligere, ca 1936, han var læge og boede i Bandholm. Billedet skaffet af Ketty Lykke Jensen tillige med data.

Denne døbefond har været en del af "Schiermachernes" liv i over 200år, for ved denne døbefond som står i Slangerup Kirke, har en masse børn fået plasket vand i hovedet, af præsterne når de skulle døbes.

Samme som foregående, dog 70år tidligere.

Her var byens brødudsalg, den forsvandt midt i 50èrne.

Skolen ved Præstegårds Allé til højre. Ca 1920.

Bygaden set fra Øst op mod Kirken.

Et gammelt billede, set fra Kraghave.

I dette hus boede min Far på 1`ste sal omk.1960 med sin kone Lillian.

I stuen til v. i samme hus boede Putte og Hans, fra 1958 til 1965. Bygaden 49a.

Brugsforeningen i Høje Tåstrup som jeg husker den fra min barndom i Høje Tåstrup. Ca. 1960. Der var om hjørnet til v. en gammel benzinstander, BP, med en håndpumpe og målerglas til 5liter, fjernet omk.1957. Brugsen blev drevet af Kaj Nielsen indtil den lukkede ??.

Nu ser "Brugsen" sådan ud, som en nyrenoveret forretning, som vistnok sælger brudeudstyr. Jo, Høje Tåstrup er blevet opslugt, og ikke mere en lille landsby med sit eget specielle miljø, kaffeslabarads og sladrekællinger som altid havde de seneste rygter !!

Skolen er der stadig, 2009, her har mange af familiens børn gået i skole.

Den anden fløj af Skolen. "Øtofteskolen".

Skolen i Høje Tåstrup, "Øtofteskolen" med byens bedste badefaciliteter dengang jeg var barn. ( 1955 ).

Bag ved Brugsen Ladebygning lå en lille forskole som det hed dengang, nu bruges den af Kommunen.

Her kig ned i Gyden.

Bygaden set mod Vest.

Indgangen til Kirken, set fra Bygaden, næsten hvor Klokkeren havde forretning. Stentrinene op lågen er der ikke mere, den benyttes åbenbart ikke mere.

Bygaden set mod Øst, omtrent fra hvor kirkegårdsmuren ender.

Igen mod Vest, ud mod Kragehave.

Bygaden igen set mod Øst, taget ud for Vænget.

Lige før svinget mod Kragehave.

Fra svinget mod Øst ad Bygaden.

Efter svinget ud til Kragehave, udfor Bygaden nr. 58.

Og så det lille gadekær i Kragehave, med kun 2 Lappedykkere, nul ænder.

Og endnu længere ud mod Kragehave.

Fredensvej 10 i Taastrup. Her boede Gudrun og Henry fra 1953, hvorlænge de boede der er mig ubekendt.

Selv under krigen var Høje Tåstrup interessant, Luftwaffe tog det billede i 1943.

Reerslev Forsamlingshus. Der boede flere af Marie og P-Jen`s børn i Reerslev.

Gammelt postkort fra Reerslev.

Blågårdsgade 6 på Nørrebro i KBH, her drev en Schiermacher sin forretning, som Kammerjæger til sin død i 1904.

H/F Ørsted hvortil vi flyttede fra Høje Tåstrup, men det var tider, selvom det var noget man i dag ville kalde slum. Vi var ikke de første der boede her, allerede 1948 var der Schiermachere i H/F Ørsted, dog ikke fra gren.

Men i 1962 var det forbi, her går vores hus op i røg. Vi boede på 2`den nr.32, i 7 år.

Da det skulle vige pladsen for industribyggeri var selv vi børn ude at protestere, med skilte !!

Vasby Kro. i Vasbygade som blev drevet af Rasmus Hansen.

Denne Kro lå på hjørnet af Enghavej/Vasbygade og blev drevet af Petrine Marie Jensen Schiermacher og Rasmus Hansen. Der har været flere værtshusholdere i familien gennem tiderne.

Her er stående Christine Jensen Schiermacher og hendes stedmoder Magdalene Sophie Hansen, og Christines datter Kirstine Magdalene Schiermacher Hansen.

Høje Tåstrup set fra luften. (Kirke tårnet).

Her vil de foto/billeder blive indsat som vi mener på een eller anden måde hører med til "Schiermacher" familiernes liv og levned. Det vil bare være billeder som vi syntes hører hjemme her.Beskrivelserne vil være mangelfulde da vi ikke kender præcist de personer som er på billederne, og vi mangler flere beskrivelser, på nuværende tidspunkt, men det kommer måske med tiden
.

Billederne er givet/ hentet fra flere forskellige steder/kilder, familien, på Internet, og de nye fra 2008/9/10 har vi selv taget når vi har været på de kanter.  Klik på billedet så bliver det større og med text.Siden rettet 2-04-2017
 

| Svar

Nyeste kommentarer

10.11 | 12:34

Me too

15.01 | 23:42

Hej Lars :) Tak for svar. Lisbeth er min faster. Vh Jonas

15.01 | 18:54

Hej Jonas.
Se svaret til Tina nedenunder, Lisbeth er den eneste der kan hjælpe jer begge to. I kan finde hende i telefon bogen, hun bor vistnok i Roskilde.

15.01 | 18:51

Hej Tina. Jeg kan desværre ikke hjælpe dig, men prøv at kontakte Lisbeth Jensen. Hun står andetsteds på siden, hende er du i familie med så hun kan hjælpe dig